Petr Meduna, kvadrát 44154


id9505, Natrix tessellata, Chorvatsko > Mala Kapela > Plitvička Jezera Nacionalni Park, Plitvicka Jezera Nacionalni Park, - m n. m., Petr Meduna, 08.2014, 07.09.2014,
Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata
id9506, Salamandra salamandra, Chorvatsko > Mala Kapela > Plitvička Jezera Nacionalni Park, Plitvicka Jezera Nacionalni Park, - m n. m., Petr Meduna, 08.2014, 07.09.2014,
Salamandra salamandra Salamandra salamandra