Ilias Strachinis, kvadrát 39252


id794, Dolichophis caspius, Řecko > Limnos > Kaveiria, 75 m n. m., Ilias Strachinis, 06.04.2007, 20.05.2007, dospělec
Dolichophis caspius Dolichophis caspius
id1187, Eryx jaculus, Řecko > Limnos > Kotsinas, 47 m n. m., Ilias Strachinis, 05.08.2007, 04.09.2007, přejetý jedinec
Eryx jaculus
id3072, Eryx jaculus, Řecko > Limnos > lokalita nezveřejněna, - m n. m., Ilias Strachinis, 14.06.2009, 29.07.2009,
Eryx jaculus
id1204, Mauremys rivulata, Řecko > Limnos > Kaveiria, 1 m n. m., Ilias Strachinis, 31.07.2007, 06.09.2007, Neftina
Mauremys rivulata Mauremys rivulata Mauremys rivulata
id1189, Natrix natrix, Řecko > Limnos > Kalliopi, 10 m n. m., Ilias Strachinis, 14.08.2007, 04.09.2007, 3 jedinci ve stejné nádrži
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix
id3099, Pelobates syriacus, Řecko > Limnos > Kaliopi, - m n. m., Ilias Strachinis, 13.06.2009, 05.08.2009,
Pelobates syriacus