Václav Gvoždík, kvadrát 36214


id3422, Anguis cephallonica, Řecko > Peloponés > Gialova, - m n. m., Václav Gvoždík, 12.05.2008, 04.09.2009,
Anguis cephallonica Anguis cephallonica Gialova
id3421, Chamaeleo africanus, Řecko > Peloponés > lokalita nezveřejněna, - m n. m., Václav Gvoždík, 2008, 04.09.2009,
Chamaeleo africanus Chamaeleo africanus Chamaeleo africanus lokalita nezveřejněna
id1791, Hyla arborea, Řecko > Peloponés > Gialova, - m n. m., Václav Gvoždík, 12.05.2008, 10.06.2008,
Hyla arborea Gialova