Petr Vlček, kvadrát 42183


id584, Hierophis gemonensis, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Petrovac, 15 m n. m., Petr Vlček, 26.06.1989, 10.01.2007,
Hierophis gemonensis Hierophis gemonensis Petrovac
id585, Mauremys rivulata, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Buljarica, 3 m n. m., Petr Vlček, 24.06.1989, 11.01.2007, jedna z mála lokalit M. rivulata na území bývalé Jugoslávie - značné ohrožení populace kaspických želv turismem či případně možnou výstavbou rekreačních letovisk
Mauremys rivulata Mauremys rivulata Buljarica Buljarica
id586, Natrix natrix, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Buljarica, 3 m n. m., Petr Vlček, 24.06.1989, 11.01.2007, ssp. persa
Natrix natrix Buljarica Buljarica
id577, Pelophylax shqipericus, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Buljarica, 3 m n. m., Petr Vlček, 20.06.1989, 08.01.2007,
Pelophylax shqipericus Buljarica Buljarica