Lukáš Blažej, kvadrát 42191


id348, Algyroides nigropunctatus, Černá Hora > Skadarské jezero > Arbneš, Arbnesh, cca 500 m n. m., Lukáš Blažej, 08.06.2006, 25.07.2006, dospělý samec
Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Arbneš, Arbnesh
id345, Hierophis gemonensis, Černá Hora > Skadarské jezero > Arbneš, Arbnesh, cca 500 m n. m., Lukáš Blažej, 08.06.2006, 24.07.2006, juv.
Hierophis gemonensis Arbneš, Arbnesh
id358, Lacerta viridis, Černá Hora > Skadarské jezero > Briska, cca 450 m n. m., Lukáš Blažej, 09.06.2006, 01.08.2006, zřejmě gravidní samice + samec
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Briska
id361, Natrix natrix, Černá Hora > Skadarské jezero > Virpazar, - m n. m., Lukáš Blažej, 10.06.2006, 01.08.2006, mláďata, hlava vlevo N. tessellata, vpravo N. natrix persa
Natrix natrix
id360, Natrix tessellata, Černá Hora > Skadarské jezero > Virpazar, - m n. m., Lukáš Blažej, 10.06.2006, 01.08.2006, mláďata, hlava vlevo N. tessellata, vpravo N. natrix persa
Natrix tessellata
id357, Pelophylax shqipericus, Černá Hora > Skadarské jezero > Virpazar, - m n. m., Lukáš Blažej, 10.06.2006, 01.08.2006, -
Pelophylax shqipericus
id347, Vipera ammodytes, Černá Hora > Skadarské jezero > Briska, 450 m n. m., Lukáš Blažej, 09.06.2006, 25.07.2006, cca 45 cm
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Briska