Tomáš Klacek, kvadrát 41192


id7103, Hyla arborea, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ulcinj, Dulcigno, UElguen, 2 m n. m., Tomáš Klacek, 09.08.2012, 08.02.2013, 1 subadult na záchodcích v kempu, v noci hlasové projevy z okolních stromů
Hyla arborea
id7137, Malpolon insignitus, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Doni Štoj, - m n. m., Tomáš Klacek, 10.08.2012, 12.02.2013, přejetý adult
Malpolon insignitus Malpolon insignitus
id7109, Natrix natrix, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, 1 m n. m., Tomáš Klacek, 10.08.2012, 08.02.2013, několik adultních jedinců v okolí řeky
Natrix natrix Ada Bojana
id7105, Natrix tessellata, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ulcinj, Dulcigno, UElguen, 3 m n. m., Tomáš Klacek, 09.08.2012, 08.02.2013, 2 adultní užovky lovící v řece pod mostem
Natrix tessellata Natrix tessellata Ulcinj, Dulcigno, UElguen, Ulqini, Ülgün, Улцинь, Улцињ, اولکون
id7111, Testudo hermanni, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ulcinj, Dulcigno, UElguen, 2-5 m n. m., Tomáš Klacek, 10.08.2012, 08.02.2013, Během 3 dnů cca 20 jedinců všech velikostí, nejvíce v pásu stromů při pobřeží.
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Ulcinj, Dulcigno, UElguen, Ulqini, Ülgün, Улцинь, Улцињ, اولکون
id7107, Vipera ammodytes, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, 2 m n. m., Tomáš Klacek, 10.08.2012, 08.02.2013, 1 subadult
Vipera ammodytes Vipera ammodytes