Ota Knobloch, kvadrát 42191


id10838, Algyroides nigropunctatus, Černá Hora > Skadarské jezero > Virpazar, 6 m n. m., Ota Knobloch, 07.05.2016, 03.06.2016,
Algyroides nigropunctatus Virpazar
id10808, Elaphe quatuorlineata, Černá Hora > Skadarské jezero > Virpazar, 46 m n. m., Ota Knobloch, 07.05.2016, 03.06.2016,
Elaphe quatuorlineata Virpazar
id10862, Testudo hermanni, Albánie > Skadarské jezero > Shkodër, 107 m n. m., Ota Knobloch, 05.05.2016, 13.06.2016, Juvenilní jedinec v areálu pevnosti Rozafa
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Shkodër