František Jůna, kvadrát 44151


stránka: < 1 2 3 >
id387, Algyroides nigropunctatus, Chorvatsko > Velebit > NP Paklenica, Paklenica NP, 100-600 m n. m., František Jůna, 15.05.2006, 04.08.2006, celkem 5 jedinců
Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus
id368, Anguis fragilis s.l., Chorvatsko > Velebit > NP Paklenica, Paklenica NP, 100-350 m n. m., František Jůna, 15.05.2006, 02.08.2006, asi 10 jedinců

id363, Coronella austriaca, Chorvatsko > Velebit > NP Paklenica, Paklenica NP, 350 m n. m., František Jůna, 15.05.2006, 01.08.2006, -
Coronella austriaca Coronella austriaca
id1940, Elaphe quatuorlineata, Chorvatsko > Velebit > Seline, 5 m n. m., František Jůna, 30.05.2008, 03.08.2008, cca 150 cm
Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata
id1908, Hierophis gemonensis, Chorvatsko > Velebit > Seline, 5 m n. m., František Jůna, 31.05.2008, 23.07.2008,
Hierophis gemonensis Hierophis gemonensis
id1910, Hierophis gemonensis, Chorvatsko > Velebit > Seline, 50 m n. m., František Jůna, 31.05.2008, 23.07.2008,

id362, Iberolacerta horvathi, Chorvatsko > Velebit > NP Paklenica, Paklenica NP, 500 m n. m., František Jůna, 15.05.2006, 01.08.2006, -
Iberolacerta horvathi
id374, Lacerta trilineata, Chorvatsko > Dalmácie > Poljica, 400 m n. m., František Jůna, 19.05.2006, 02.08.2006, přejetý jedinec

id376, Lacerta trilineata, Chorvatsko > Velebit > NP Paklenica, Paklenica NP, 430 m n. m., František Jůna, 13.05.2006, 02.08.2006, -
NP Paklenica, Paklenica NP
id381, Lacerta viridis, Chorvatsko > Velebit > NP Paklenica, Paklenica NP, 100-450 m n. m., František Jůna, 15.05.2006, 03.08.2006, samice, místy hojný druh
Lacerta viridis
stránka: < 1 2 3 >