Petr Balej, kvadrát 46151


id3332, Bufo bufo, Slovinsko > Slovinsko > Stranice, 440 m n. m., Petr Balej, 24.07.2009, 29.08.2009, 1 přejetý adult, 3 čerstvě metamorfovaní juv.
Bufo bufo Stranice Stranice
id3333, Bufo bufo, Slovinsko > Slovinsko > Vojnik, 280 m n. m., Petr Balej, 24.07.2009, 29.08.2009, 1 přejetý adult
Bufo bufo Vojnik
id3161, Bufo bufo, Slovinsko > Slovinsko > Zeče, Zece, 380 m n. m., Petr Balej, 01.08.2009, 07.08.2009, 1 mrtvý jedinec