Petr Balej, kvadrát 43281


id2151, Dolichophis caspius, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Tuzlata, 40 m n. m., Petr Balej, 13.08.2008, 23.08.2008, 1 přejetý subadult

id2153, Natrix tessellata, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Tuzlata, 20 m n. m., Petr Balej, 13.08.2008, 23.08.2008, 1 přejetý adult

id2152, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Tuzlata, 20-40 m n. m., Petr Balej, 13.08.2008, 23.08.2008, 7 přejetých jedinců (3 juv. + 4 adulti)