Petr Balej, kvadrát 43272


id2615, Dolichophis caspius, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 160 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 12.12.2008, 1 přejetý juv.
Dolichophis caspius Alfatar
id2619, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 100 m n. m., Petr Balej, 08.09.2008, 14.12.2008, 1 adult samice
Lacerta viridis Alfatar
id2618, Podarcis muralis, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 100 m n. m., Petr Balej, 08.09.2008, 13.12.2008, adultní pár u vchodu do jeskyně
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Alfatar Alfatar
id2616, Podarcis tauricus, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 160 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 12.12.2008, 1 přejetý adult
Podarcis tauricus Alfatar
id2617, Podarcis tauricus, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 100 m n. m., Petr Balej, 08.09.2008, 13.12.2008, 1 subadult
Podarcis tauricus Alfatar
id2614, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 160 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 12.12.2008, 3 přejetí adulti
Pseudepidalea viridis Alfatar