Petr Balej, kvadrát 43263


stránka: < 1 2 3 4 >
id1398, Hyla arborea, Bulharsko > Podunajská nížina > Kočovo, Kochovo, 300 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 18.11.2007, uhynulý jedinec
Hyla arborea
id772, Hyla arborea, Bulharsko > Podunajská nížina > Šumen, Shumen, 440 m n. m., Petr Balej, 02.09.2006, 06.05.2007, adult. jedinec, v okolí nálezu se nevyskytoval žádný zdroj vody
Hyla arborea Šumen, Shumen
id782, Hyla arborea, Bulharsko > Podunajská nížina > Šumen, Shumen, 475 m n. m., Petr Balej, 03.09.2006, 12.05.2007, přejetý adultní jedinec
Hyla arborea Šumen, Shumen
id1412, Hyla arborea, Bulharsko > Podunajská nížina > Šumen, Shumen, 475 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 22.11.2007, přejetý adult
Hyla arborea
id1393, Lacerta trilineata, Bulharsko > Podunajská nížina > Divdjadovo, Divdyadovo, 190 m n. m., Petr Balej, 11.05.2007, 17.11.2007, 1 adultní samice
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Divdjadovo, Divdyadovo
id775, Lacerta trilineata, Bulharsko > Podunajská nížina > Šumen, Shumen, 350 m n. m., Petr Balej, 02.09.2006, 08.05.2007, adult. pár
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Šumen, Shumen
id1404, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Kočovo, Kochovo, 250 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 19.11.2007, adult samec
Lacerta viridis
id773, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Šumen, Shumen, 450 m n. m., Petr Balej, 02.09.2006, 07.05.2007, adult. samice
Lacerta viridis Šumen, Shumen
id779, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Šumen, Shumen, 450 m n. m., Petr Balej, 03.09.2006, 11.05.2007, adultní samice
Lacerta viridis Lacerta viridis
id1400, Natrix natrix, Bulharsko > Podunajská nížina > Kočovo, Kochovo, 110 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 19.11.2007, adult
Natrix natrix Natrix natrix Kočovo, Kochovo
stránka: < 1 2 3 4 >