Petr Balej, kvadrát 43262


stránka: < 1 2 >
id2699, Emys orbicularis, Bulharsko > Podunajská nížina > Pisanec, Pisanets, cca 100 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 31.01.2009, 1 mrtvý adult + 1 živý adult
Emys orbicularis Emys orbicularis Pisanec, Pisanets
id759, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Košov, Koshov, 50 m n. m., Petr Balej, 31.08.2006, 26.04.2007, v národním parku Rusenský Lom, dospělá samice
Lacerta viridis Košov, Koshov
id2701, Natrix natrix, Bulharsko > Podunajská nížina > Bazan, cca 70 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 01.02.2009, 1 subadult
Natrix natrix Bazan
id2684, Natrix tessellata, Bulharsko > Podunajská nížina > Pisanec, Pisanets, cca 100 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 20.01.2009, 1 juv.
Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Pisanec, Pisanets
id2702, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Bazan, cca 70 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 01.02.2009, desítky jedinců
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Bazan
id2644, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Car Kalojan, Tsar Kaloyan, 190 m n. m., Petr Balej, 04.09.2008, 31.12.2008, stovky kusů
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Car Kalojan, Tsar Kaloyan Car Kalojan, Tsar Kaloyan
id2683, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Pisanec, Pisanets, cca 100 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 20.01.2009, cca desítka jedinců
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pisanec, Pisanets
id2645, Podarcis muralis, Bulharsko > Podunajská nížina > Car Kalojan, Tsar Kaloyan, 200 m n. m., Petr Balej, 04.09.2008, 31.12.2008, 1 adult
Podarcis muralis Podarcis muralis Car Kalojan, Tsar Kaloyan
id758, Podarcis muralis, Bulharsko > Podunajská nížina > Košov, Koshov, 50 m n. m., Petr Balej, 31.08.2006, 26.04.2007, v národním parku Rusenský Lom, desítky juv a subadult. jedinců
Podarcis muralis Podarcis muralis Košov, Koshov
id2680, Podarcis muralis, Bulharsko > Podunajská nížina > Pisanec, Pisanets, cca 100 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 17.01.2009, asi desítka jedinců
Podarcis muralis Pisanec, Pisanets Pisanec, Pisanets
stránka: < 1 2 >