Petr Balej, kvadrát 42243


stránka: < 1 2 >
id724, Lacerta viridis, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, 400 m n. m., Petr Balej, 27.04.2006, 30.03.2007,
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Asenovgrad
id8860, Lacerta viridis, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, Асеновград, 340 m n. m., Petr Balej, 18.05.2013, 27.06.2014, juvenil
Lacerta viridis Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград
id8861, Lacerta viridis, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, Асеновград, 360 m n. m., Petr Balej, 18.05.2013, 27.06.2014, adult samec
Lacerta viridis Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград
id7321, Mediodactylus kotschyi, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, Асеновград, 230 m n. m., Petr Balej, 18.05.2013, 13.06.2013, 1 adult
Mediodactylus kotschyi Mediodactylus kotschyi Mediodactylus kotschyi Mediodactylus kotschyi Mediodactylus kotschyi Mediodactylus kotschyi Mediodactylus kotschyi Mediodactylus kotschyi Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград
id8797, Natrix natrix, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, Асеновград, 240 m n. m., Petr Balej, 18.05.2013, 15.06.2014, cca desítka juvenilů
Natrix natrix Natrix natrix Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград
id8798, Natrix tessellata, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, Асеновград, 240 m n. m., Petr Balej, 18.05.2013, 15.06.2014, cca desítka juvenilů
Natrix tessellata Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград
id8799, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, Асеновград, 240 m n. m., Petr Balej, 18.05.2013, 15.06.2014, desítky jedinců
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград
id2096, Podarcis muralis, Bulharsko > Západní Rodopy > Plovdiv, 190 m n. m., Petr Balej, 05.08.2008, 23.08.2008, 1 juv.

id7328, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > Západní Rodopy > Plovdiv, Пловдив, 190 m n. m., Petr Balej, 19.05.2013, 23.06.2013, 2 jedinci
Pseudepidalea viridis Pseudepidalea viridis Plovdiv, Пловдив Plovdiv, Пловдив
id691, Vipera ammodytes, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, 550 m n. m., Petr Balej, 26.04.2006, 05.03.2007, juv.
Vipera ammodytes Asenovgrad
stránka: < 1 2 >