Vidin

Vidin
fotografie lid554, Petr Balej, 30.01.2008,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id1591, Podarcis muralis, Bulharsko > Podunajská nížina > Vidin, 35 m n. m., Petr Balej, 16.09.2007, 30.01.2008, desítky jedinců