Virpazar

Virpazar
fotografie lid3677, Ota Knobloch, 03.06.2016, Lokalita Elaphe quatuorlineata v okolí Virpazaru

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id10808, Elaphe quatuorlineata, Černá Hora > Skadarské jezero > Virpazar, 46 m n. m., Ota Knobloch, 07.05.2016, 03.06.2016,