Akhtopol, Achtepol, Achtopol

Akhtopol,  Achtepol,  Achtopol
fotografie lid2893, Daniel Jablonski, 13.11.2013,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id8064, Malpolon insignitus, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Akhtopol, Achtepol, Achtopol, 37 m n. m., Daniel Jablonski, Daniel Koleška, Tomáš Husák, 13.06.2013, 13.11.2013, Jeden uhynulý jedinec.
id8066, Natrix natrix, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Akhtopol, Achtepol, Achtopol, 37 m n. m., Daniel Jablonski, Daniel Koleška, Tomáš Husák, 13.06.2013, 13.11.2013, Jeden juvenilní uhynulý jedinec
id8068, Vipera ammodytes, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Akhtopol, Achtepol, Achtopol, 37 m n. m., Daniel Jablonski, Daniel Koleška, Tomáš Husák, 13.06.2013, 13.11.2013, Dva uhynulí juvenilní jedinci.