Loutros

Loutros
fotografie lid2252, Daniel Jablonski, 08.03.2012,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id5426, Mediodactylus kotschyi, Řecko > Thrácie > Loutros, 21 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 01.10.2011, Dva adultní jedinci.