Evros delta

Evros delta
fotografie lid2245, Daniel Jablonski, 06.03.2012,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id6050, Lacerta trilineata, Řecko > Thrácie > Evros delta, 8 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 06.03.2012, Jeden adultní jedinec.
id5444, Podarcis tauricus, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, 4 adultní jedinci.
id6048, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Evros delta, 8 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 06.03.2012, Jeden adultní jedinec.
id5442, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, Více jak deset adultních jedinců.