Arkutino, Аркутино

Arkutino, Аркутино
fotografie lid2087, Andrej Funk, 29.08.2011,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id5567, Bombina bombina, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Arkutino, Аркутино, - m n. m., Andrej Funk, 05.05.2011, 29.08.2011, hlasy několika jedinců, jedna kuňka pozorována
id5569, Natrix natrix, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Arkutino, Аркутино, - m n. m., Andrej Funk, 05.05.2011, 29.08.2011, 1 jedinec zbarvení typu persa
id5571, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Arkutino, Аркутино, - m n. m., Andrej Funk, 05.05.2011, 29.08.2011, množství jedinců