Evros delta

Evros delta
fotografie lid2056, Daniel Jablonski, 03.10.2011,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id6056, Bufo bufo, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 08.03.2012, Tři adultní jedinci.
id5438, Pelobates syriacus, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 03.10.2011, Desítky jedinců.
id6055, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 08.03.2012, 100< jedinců.
id6052, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 08.03.2012, 10< jedinců