Kapsalo

Kapsalo
fotografie lid2049, Daniel Jablonski, 23.09.2011,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id5408, Ablepharus kitaibelii, Řecko > Thrácie > Kapsalo, 570 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 23.09.2011, Více jak deset adultních jedinců.
id5410, Lacerta viridis, Řecko > Thrácie > Kapsalo, 570 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 23.09.2011, Více jak deset jedinců.