Šumen, Shumen

Šumen, Shumen
fotografie lid182, Petr Balej, 11.05.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id780, Ablepharus kitaibelii, Bulharsko > Podunajská nížina > Šumen, Shumen, 400 m n. m., Petr Balej, 03.09.2006, 11.05.2007, adultní jedinec v prostředí bez dubů, v bukovém listí