Šumen, Shumen

Šumen, Shumen
fotografie lid180, Petr Balej, 10.05.2007, Památník k 1300 let Bulharska

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id777, Dolichophis caspius, Bulharsko > Podunajská nížina > Šumen, Shumen, 450 m n. m., Petr Balej, 03.09.2006, 10.05.2007, adultní jedinec