Ohrid

Ohrid
fotografie lid1263, Olga Suldovská, 31.08.2009, Ohridské jezero - pohled z Ohridu (Makedonie, 13. 6. 2005)

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id2626, Pelophylax kurtmuelleri, Makedonie > Makedonie > Ohrid, 712 m n. m., Olga Suldovská, 13.06.2005, 16.12.2008, velké množství jedinců