Butrint, Buthrote, Buthrotum

Butrint,  Buthrote,  Buthrotum
fotografie lid1214, Olga Suldovská, 11.08.2009, archeologické vykopávky v Butrintu - amfiteátr

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id3171, Emys orbicularis, Albánie > NP Butrint > Butrint, Buthrote, Buthrotum, - m n. m., Olga Suldovská, 11.05.2009, 11.08.2009,