Buljarica

Buljarica
fotografie lid104, Petr Vlček, 11.01.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu (lokalitním nálezům):
id585, Mauremys rivulata, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Buljarica, 3 m n. m., Petr Vlček, 24.06.1989, 11.01.2007, jedna z mála lokalit M. rivulata na území bývalé Jugoslávie - značné ohrožení populace kaspických želv turismem či případně možnou výstavbou rekreačních letovisk
id586, Natrix natrix, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Buljarica, 3 m n. m., Petr Vlček, 24.06.1989, 11.01.2007, ssp. persa
id577, Pelophylax shqipericus, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Buljarica, 3 m n. m., Petr Vlček, 20.06.1989, 08.01.2007,