Vladislav Jiroušek

lokality (bez účasti na mapování)

východní Rodopy (Bulharsko) | 01.01.2007

východní Rodopy (Bulharsko) | 01.01.2007

východní Rodopy (Bulharsko) | 01.01.2007