Vladislav Jiroušek

různé (bez účasti na mapování)

Dolichophis caspius | 01.01.2007

Eryx jaculus | 01.01.2007

Eryx jaculus | 01.01.2007

Eryx jaculus | 01.01.2007

Lacerta trilineata | 01.01.2007

Lacerta trilineata | 01.01.2007

Malpolon insignitus | 01.01.2007

Natrix natrix | 01.01.2007

Potamon - | 01.01.2007

Testudo graeca | 01.01.2007

Zamenis situla | 01.01.2007