Petr Bogusch

plazi a obojživelníci (s účastí na mapování)

Algyroides nigropunctatus | 12.05.2014

Eryx jaculus | 12.05.2014

Podarcis tauricus | 12.05.2014

Testudo hermanni | 12.05.2014

Zamenis situla | 12.05.2014