Testudo graeca, želva žlutohnědá

Testudo graeca
fotografie fid8955, Daniel Jablonski, 20.12.2011,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id5832, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Vyssa, 74 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.12.2011, Jeden přejetý jedinec.