Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid7584, Daniel Jablonski, 01.11.2010,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id4613, Dolichophis caspius, Makedonie > Makedonie > Mrdaja, 150 m n. m., Daniel Jablonski, 24.05.2010, 01.11.2010, Jeden adultní přejetý jedinec.