Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid5607, Ilian Velikov, 26.04.2009,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id2798, Dolichophis caspius, Bulharsko > Podunajská nížina > Dolna Studena, 49 m n. m., Ilian Velikov, IV.2009, 26.04.2009,