Trachemys scripta, želva nádherná

Trachemys scripta
fotografie fid454, Petr Vlček, 22.09.2006, ssp. scripta, pro Krétu introdukovaný druh, rozměry krunýře, resp. karapaxu: délka 41mm, šířka 35mm. Vzhledem k malé velikosti jedince je dosti možné, že zde dochází k přirozené reprodukci tohoto poddruhu. Adultní jedinci nebyli však pozorováni.

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id448, Trachemys scripta, Řecko > Kréta > Kavros, 5 m n. m., Petr Vlček, 05.09.2006, 22.09.2006, ssp. scripta, pro Krétu introdukovaný druh, rozměry krunýře, resp. karapaxu: délka 41mm, šířka 35mm. Vzhledem k malé velikosti jedince je dosti možné, že zde dochází k přirozené reprodukci tohoto poddruhu. Adultní jedinci nebyli však pozorováni.