Pelophylax ridibundus (syn. Rana ridibunda), skokan skřehotavý

Pelophylax ridibundus
fotografie fid3734, Daniel Jablonski, 10.05.2008,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id1752, Pelophylax ridibundus, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 972 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 10.05.2008,