Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid3343, Petr Balej, 24.02.2008,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id1637, Dolichophis caspius, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Srem, 80 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 24.02.2008, 1 juv.