Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid1145, Ilias Strachinis, 21.05.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id799, Dolichophis caspius, Řecko > Makedonie > Soluň, Thessaloniki, 140 m n. m., Ilias Strachinis, 21.04.2007, 21.05.2007, mládě