Salamandra salamandra, mlok skvrnitý

Salamandra salamandra
fotografie fid114, Petr Balej, 27.03.2006, přejetý jedinec, ssp. beschkovi, nedaleko chaty Jane Sandanski

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id172, Salamandra salamandra, Bulharsko > Pirin > Jane Sandanski, 1100 m n. m., Petr Balej, 06.08.2005, 27.03.2006, přejetý jedinec, ssp. beschkovi, nedaleko chaty Jane Sandanski