Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid1134, Ilias Strachinis, 20.05.2007,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id794, Dolichophis caspius, Řecko > Limnos > Kaveiria, 75 m n. m., Ilias Strachinis, 06.04.2007, 20.05.2007, dospělec