Salamandra salamandra, mlok skvrnitý

Salamandra salamandra
fotografie fid110, Petr Balej, 27.03.2006, přejetý jedinec, ssp. beschkovi, nedaleko chaty Tremošnica

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id169, Salamandra salamandra, Bulharsko > Pirin > Tremošnica, Tremoshnica, 1000 m n. m., Petr Balej, 04.08.2005, 27.03.2006, přejetý jedinec, ssp. beschkovi, nedaleko chaty Tremošnica