Vipera berus, zmije obecná

Vipera berus
fotografie fid10155, Nenad Preradović, 20.02.2013,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id7149, Vipera berus, Černá Hora > vnitrozemí > Nacionalni Park Biogradska Gora, cca 1750 m n. m., Nenad Preradović, 04.08.2012, 20.02.2013,