Andrej Funk, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id5497 Ablepharus kitaibelii Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 01.05.2011 15.08.2011  
id5533 Ablepharus kitaibelii Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 7 jedinců krátkonožky, 2 ještěrky zelené a mladý přebarvený blavor 
id5527 Ablepharus kitaibelii Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 jeden jedinec 
id5525 Ablepharus kitaibelii Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 01.05.2011 29.08.2011 několik jedinců 
id5515 Ablepharus kitaibelii Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 30.04.2011 29.08.2011 1 kus v trávě a 1 kus pod kamenem 
id5529 Anguis fragilis s.l. Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 1 kus 
id5567 Bombina bombina Bulharsko pobřeží Černého moře Arkutino, Аркутино- Andrej Funk 05.05.2011 29.08.2011 hlasy několika jedinců, jedna kuňka pozorována 
id5509 Bufo bufo Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 03.05.2011 15.08.2011 mrtvý jedinec ráno po dešti na silnici 
id5581 Bufo bufo Bulharsko pobřeží Černého moře Burgas, Бургас- Andrej Funk 06.05.2011 29.08.2011 1 kus 
id5549 Darevskia praticola Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 1 kus 
id4927 Dolichophis caspius Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 30.04.2011 18.06.2011 2 dospělé užovky slunící se na travnaté až kamenité stráni s keři u silnice 
id4931 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 30.04.2011 18.06.2011 několik dospělých i mladých jedinců ještěrek zelených na osluněných partiích ruderální vegetace podél silnice na okraji obce 
id5507 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 03.05.2011 15.08.2011 několik převážně mladých jedinců 
id5535 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 2 ještěrky zelené, několik krátkonožek a mladý přebarvený blavor 
id5557 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 mláďata 
id5583 Mediodactylus kotschyi Bulharsko pobřeží Černého moře Burgas, Бургас- Andrej Funk 06.05.2011 29.08.2011 několik jedinců slunících se přes den 
id5569 Natrix natrix Bulharsko pobřeží Černého moře Arkutino, Аркутино- Andrej Funk 05.05.2011 29.08.2011 1 jedinec zbarvení typu persa 
id5561 Natrix natrix Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 mrtvý jedinec na silnici 
id5553 Natrix natrix Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 1 mládě v tůni na břehu 
id5539 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Glandzha, Kalandzha, Sin'omorets, Sinemorec, Sinjomorez, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 1 užovka podplamatá, 1 Testudo graeca a Podarcis tauricus 
id5555 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 3 jedinci na břehu mezi křovinami 
id5551 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 1 mládě slunící se na mělčině v řece, 1 kus prchající v rákosí do řeky, 1 mládě v tůni na břehu 
id5501 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 30.04.2011 15.08.2011 několik jedinců 
id5565 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 03.05.2011 29.08.2011 několik převážně mladých jedinců 
id5563 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 hlasy mnoha jedinců v noci po dešti 
id5523 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 01.05.2011 29.08.2011  
id5519 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 01.05.2011 29.08.2011 množství jedinců 
id5517 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 30.04.2011 29.08.2011 množství jedinců 
id5571 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Arkutino, Аркутино- Andrej Funk 05.05.2011 29.08.2011 množství jedinců 
id5513 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Kavatsite, Bukhta Kavatsite, Kavacite, Kavak Bay, Каваците- Andrej Funk 28.04.2011 29.08.2011 množství skřehotajících jedinců 
id5537 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Glandzha, Kalandzha, Sin'omorets, Sinemorec, Sinjomorez, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 několik jedinců 
id5559 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 množství jedinců 
id5545 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 množství jedinců 
id5493 Podarcis muralis Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 01.05.2011 15.08.2011  
id2613 Podarcis siculus Turecko evropské Turecko Istanbulcca 5 Jan Stěnička, Michael Gračko, Andrej Funk 29.10.2008 11.12.2008 množství jedinců, hradby pevnosti Yedikule na břehu Marmarského moře 
id3661 Podarcis siculus Turecko evropské Turecko Istanbul5-20 Andrej Funk, Kateřina Koláčová 13.10.2009 26.01.2010 pevnost Yedikule na břehu Marmarského moře; několik jedinců, opakované pozorování na stejném místě po roce (srovnej nález id2613 z roku 2008) 
id5503 Podarcis tauricus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 30.04.2011 15.08.2011 několik jedinců 
id5499 Podarcis tauricus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 01.05.2011 15.08.2011 pozorován 1 jedinec 
id5543 Podarcis tauricus Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 samec Podarcis tauricus, Testudo graeca, Natrix tessellata 
id4929 Pseudopus apodus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 30.04.2011 18.06.2011 1 dospělý blavor slunící se mezi keři na travnaté až kamenité stráni u silnice, nedaleko ve stejné době 2 užovky D. caspius 
id5505 Pseudopus apodus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 30.04.2011 15.08.2011 jeden dospělec 
id5531 Pseudopus apodus Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 mladý přebarvený blavor, na lokalitě i ještěrky zelené a krátkonožky 
id5573 Pseudopus apodus Bulharsko pobřeží Černého moře Arkutino, Аркутино- Andrej Funk 05.05.2011 29.08.2011 1 mrtvý a 1 živý jedinec 
id5579 Pseudopus apodus Bulharsko pobřeží Černého moře Ropotamo, Ропотамо- Andrej Funk 05.05.2011 29.08.2011 1 dospělý kus 
id5521 Rana dalmatina Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 01.05.2011 29.08.2011 pulci a zbytky snůšek vajíček 
id5547 Rana dalmatina Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 1 dospělý skokan 
id5495 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Akhtopol, Achtepol, Achtopol, Agathopolis, Ahtapolu, Ahtopol, Akhtebol, Ахтопол- Andrej Funk 01.05.2011 15.08.2011  
id5577 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Ropotamo, Ропотамо- Andrej Funk 05.05.2011 29.08.2011 1 mladý a 1 vzrostlý jedinec 
id5541 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Andrej Funk 02.05.2011 29.08.2011 1 želva, 1 Natrix tessellata a Podarcis tauricus 
id5575 Testudo hermanni Bulharsko pobřeží Černého moře Ropotamo, Ропотамо- Andrej Funk 05.05.2011 29.08.2011 1 mládě