Petr Vlček, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id643 Algyroides nigropunctatus Chorvatsko Krk Baška, Bashka35 Petr Vlček 02.05.1995 04.02.2007  
id835 Algyroides nigropunctatus Chorvatsko Krk Ponikve95 Petr Vlček 12.05.2007 01.06.2007  
id837 Algyroides nigropunctatus Chorvatsko Krk Prniba15 Petr Vlček 16.05.2007 01.06.2007  
id306 Anguis fragilis s.l. Chorvatsko Krk Baška, Bashka30 Petr Vlček 12.05.1997 01.07.2006
id881 Anguis fragilis s.l. Chorvatsko Krk Konobe10 Petr Vlček 13.05.2007 11.06.2007 Uspořádání prefrontálních štítků (praefrontalia) na temeni hlavy u dvou jedinců
A. fragilis z ostrova Krk hovoří v prospěch poddruhu colchicus (PETZOLD 1971, DÉLY 1981).
 
id882 Anguis fragilis s.l. Chorvatsko Krk Konobe10 Petr Vlček 14.05.2007 11.06.2007 Uspořádání prefrontálních štítků (praefrontalia) na temeni hlavy u dvou jedinců
A. fragilis z ostrova Krk hovoří v prospěch poddruhu colchicus (PETZOLD 1971, DÉLY 1981).
 
id473 Bufo bufo Chorvatsko Krk Ponikve90 Petr Vlček 21.05.1997 27.09.2006 Poddruh ropuchy B. b. spinosus svou velikostí patří mezi největší zástupce svého rodu. Na snímku samice o velikosti 14,5 cm u okolí jezera Ponikva. 
id844 Bufo bufo Chorvatsko Krk Ponikve16 Petr Vlček 12.05.2007 03.06.2007 stovky až tisíce metamorfovaných jedinců na cestě + mrtvý adult 
id883 Bufo bufo Chorvatsko Krk Ponikve16 Petr Vlček 17.05.2007 03.06.2007 adult 
id309 Dalmatolacerta oxycephala Chorvatsko Dalmácie Trsteno20-40 Petr Vlček 10.05.2001 28.06.2006
id1236 Dalmatolacerta oxycephala Chorvatsko Dalmácie Trsteno15 Petr Vlček 30.08.2007 23.09.2007  
id1229 Dinarolacerta mosorensis Chorvatsko Dalmácie Sveti Jure1740 Petr Vlček 31.08.2007 19.09.2007 Pozorováni pouze 2 adultní jedinci takřka na samotném vrcholu, asi 1740, resp. 1762m.n.m., teplota vzduchu: 24°C. 
id570 Dolichophis caspius Bulharsko pobřeží Černého moře Kiten8-15 Petr Vlček 25.06.1987 06.01.2007  
id274 Dolichophis caspius Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15-25 Petr Vlček 10.07.2005 26.05.2006 přejetý jedinec 
id307 Dolichophis caspius Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15-25 Petr Vlček 08.07.2005 25.06.2006
id567 Elaphe quatuorlineata Černá Hora Skadarské jezero Skadarské jezero, Skadar lake1 Petr Vlček 28.06.1989 06.01.2007  
id566 Elaphe quatuorlineata Chorvatsko Krk Baška, Bashka4 Petr Vlček 10.05.1998 04.01.2007  
id565 Elaphe quatuorlineata Chorvatsko Krk Ponikve50-90 Petr Vlček 15.05.1997 04.01.2007 samice o délce takřka 2 m 
id902 Elaphe quatuorlineata Chorvatsko Krk Ponikve16-25 Petr Vlček 12.05.2007 19.06.2007  
id904 Elaphe quatuorlineata Chorvatsko Krk Ponikve16-25 Petr Vlček 17.05.2007 20.06.2007 adult 
id572 Elaphe sauromates Bulharsko Východní Rodopy Harmanli- Petr Vlček 15.06.1987 06.01.2007  
id275 Emys orbicularis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15-25 Petr Vlček 14.07.2005 26.05.2006 přejetý jedinec 
id298 Emys orbicularis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 10.07.2005 14.06.2006 Pes jako možný potenciální nepřítel gravidních samic E. orbicularis chystajících se klást vejce. 
id299 Emys orbicularis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 08.07.2005 14.06.2006
id648 Emys orbicularis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 09.07.2005 05.02.2007  
id324 Emys orbicularis Chorvatsko Dalmácie lokalita nezveřejněna6-10 Petr Vlček 13.05.2001 09.07.2006 ssp. hellenica,

syntopický výskyt s Mauremys rivulata 
id1480 Emys orbicularis Chorvatsko Krk lokalita nezveřejněna57 Daniel Jablonski, Petr Vlček 19.07.2007 02.01.2008  
id892 Emys orbicularis Chorvatsko Krk lokalita nezveřejněna- Petr Vlček 09.06.2007 14.06.2007  
id578 Eryx jaculus Bulharsko Východní Rodopy Harmanli- Petr Vlček 16.06.1987 08.01.2007 ssp. turcicus 
id445 Hemidactylus turcicus Řecko Kréta Kavros3-6 Petr Vlček 03.-07.09.2006 21.09.2006 adultní jedinci i juv. 
id584 Hierophis gemonensis Černá Hora pobřeží Jaderského moře Petrovac15 Petr Vlček 26.06.1989 10.01.2007  
id1232 Hierophis gemonensis Chorvatsko Dalmácie Baćina5 Petr Vlček 30.08.2007 22.09.2007  
id1233 Hierophis gemonensis Chorvatsko Dalmácie Trsteno15 Petr Vlček 30.08.2007 22.09.2007  
id646 Hierophis gemonensis Chorvatsko Krk Baška, Bashka40 Petr Vlček 02.05.1995 04.02.2007  
id909 Hierophis gemonensis Chorvatsko Krk Dokolovo176 Petr Vlček 13.05.2007 23.06.2007 mrtvý juvenil na cestě, Hierophis cf. gemonensis 
id855 Hierophis gemonensis Chorvatsko Krk Konobe10 Petr Vlček 13.05.2007 06.06.2007  
id640 Hierophis gemonensis Chorvatsko Krk Krk30 Petr Vlček 20.05.1997 04.02.2007  
id641 Hierophis gemonensis Chorvatsko Krk Krk40 Petr Vlček 20.05.1997 04.02.2007  
id899 Hierophis gemonensis Chorvatsko Krk Sveti Dunat8 Petr Vlček 14.05.2007 16.06.2007 mrtvý adult. jedinec na cestě 
id910 Hierophis viridiflavus Chorvatsko Krk Baška, Bashka5 Petr Vlček 14.05.2007 23.06.2007 zabitý adultní jedinec v trávě 
id911 Hierophis viridiflavus Chorvatsko Krk Konobe10 Petr Vlček 13.05.2007 23.06.2007  
id474 Hierophis viridiflavus Chorvatsko Krk Krk20 Petr Vlček 11.05.1999 27.09.2006 Ostrov Krk svou polohou leží na jihovýchodním okraji areálu rozšíření štíhlovky C. v. carbonarius 
id639 Hierophis viridiflavus Chorvatsko Krk Njivice10 Petr Vlček 11.08.1994 04.02.2007 ssp. carbonarius, juvenil, Hierophis cf. viridiflavus 
id861 Hierophis viridiflavus Chorvatsko Krk Ponikve16 Petr Vlček 12.05.2007 08.06.2007  
id866 Hierophis viridiflavus Chorvatsko Krk Ponikve25 Petr Vlček 17.05.2007 09.06.2007 adultní jedinec, kterého jsem vyplašil, uprchl do koruny stromu asi 4m nad zemí 
id900 Hierophis viridiflavus Chorvatsko Krk Punat24 Petr Vlček 12.05.2007 16.06.2007 zajetý adultní jedinec na cestě 
id1219 Hyla arborea Chorvatsko Krk Jezero11 Daniel Jablonski, Petr Vlček 21.07.2007 10.09.2007  
id840 Hyla arborea Chorvatsko Krk Ponikve16 Petr Vlček 12.05.2007 02.06.2007 SEHNAL & SCHUSTER (1999) zaznamenali na sousedním ostrově Cres, že živorodá rybka Gambusia affinis nesdílí společný výskyt s H. arborea, která je pro její pulce významným introdukovaným predátorem (RATHBAUER 2002). Mé pozorování (http://cs.balcanica.info/11-182) z ostrova Krk zpochybňuje tvrzení prvně dvou jmenovaných autorů. 
id1104 Hyla arborea Slovinsko Slovinsko Ptuj223 Daniel Jablonski, Petr Vlček 14.07.2007 10.08.2007 skřehotání asi 8 jedinců u malé nádrže 
id575 Lacerta trilineata Bulharsko Východní Rodopy Harmanli- Petr Vlček 18.06.1987 07.01.2007 juv. 
id1237 Lacerta trilineata Chorvatsko Dalmácie Baćina25 Petr Vlček 29.08.2007 23.09.2007  
id475 Lacerta trilineata Chorvatsko Krk Baška, Bashka10 Petr Vlček 18.05.1997 27.09.2006 Portrét hlavy ještěrky L. t. major 
id644 Lacerta trilineata Chorvatsko Krk Baška, Bashka35 Petr Vlček 02.05.1995 04.02.2007  
id645 Lacerta trilineata Chorvatsko Krk Baška, Bashka40 Petr Vlček 02.05.1995 04.02.2007  
id867 Lacerta trilineata Chorvatsko Krk Konobe10-20 Petr Vlček 12.-18.05.2007 09.06.2007  
id876 Lacerta trilineata Chorvatsko Krk Konobe10-20 Petr Vlček 11.05.2007 10.06.2007  
id903 Lacerta trilineata Chorvatsko Krk Konobe10-20 Petr Vlček 13.05.2007 20.06.2007 ssp. major 
id908 Lacerta trilineata Chorvatsko Krk Konobe146 Petr Vlček 13.05.2007 22.06.2007 zajetý adultní jedinec 
id642 Lacerta trilineata Chorvatsko Krk Krk40 Petr Vlček 20.05.1997 04.02.2007  
id446 Lacerta trilineata Řecko Kréta Kavros3-6 Petr Vlček 09.09.2006 21.09.2006 adultní samice a juv. 
id289 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko10 Petr Vlček 09.07.2005 05.06.2006 samec, ssp. meridionalis 
id290 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko10 Petr Vlček 09.07.2005 05.06.2006 samice, ssp. meridionalis 
id624 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko10 Petr Vlček 12.07.2005 27.01.2007 ssp. meridionalis 
id650 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 09.07.2005 05.02.2007  
id297 Lissotriton vulgaris Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko10-20 Petr Vlček 07.07.2005 10.06.2006 3 juv. jedinci 
id601 Mauremys rivulata Bulharsko pobřeží Černého moře Achtopol15 Petr Vlček 27.06.1987 15.01.2007  
id585 Mauremys rivulata Černá Hora pobřeží Jaderského moře Buljarica3 Petr Vlček 24.06.1989 11.01.2007 jedna z mála lokalit M. rivulata na území bývalé Jugoslávie - značné
ohrožení populace kaspických želv turismem či případně možnou výstavbou rekreačních
letovisk 
id323 Mauremys rivulata Chorvatsko Dalmácie lokalita nezveřejněna6-10 Petr Vlček 13.05.2001 09.07.2006 syntopický výskyt s

Emys orbicularis 
id457 Mauremys rivulata Řecko Kréta Georgioupoli5 Petr Vlček 09.09.2006 23.09.2006
id480 Mauremys rivulata Řecko Kréta Kavros3-5 Petr Vlček 12.09.2006 27.09.2006
id478 Mauremys rivulata Řecko Kréta Kavros3-5 Petr Vlček 05.09.2006 27.09.2006 početná až masová agregace želv na této lokalitě je pro mnohé zahraniční turisty pozoruhodnou atrakcí 
id477 Mauremys rivulata Řecko Kréta Kavros3-5 Petr Vlček 12.09.2006 27.09.2006
id479 Mauremys rivulata Řecko Kréta Kournas50 Petr Vlček 03.09.2006 27.09.2006
id304 Mediodactylus kotschyi Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15 Petr Vlček 10.07.2005 19.06.2006 ssp. danilewskii 
id295 Natrix natrix Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15-25 Petr Vlček 07.07.2005 10.06.2006 ssp. persa 
id647 Natrix natrix Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 09.07.2005 05.02.2007 ssp.persa, aktivně (kousáním) se bránící jedinec 
id586 Natrix natrix Černá Hora pobřeží Jaderského moře Buljarica3 Petr Vlček 24.06.1989 11.01.2007 ssp. persa 
id591 Natrix natrix Černá Hora Skadarské jezero Skadarské jezero, Skadar lake- Petr Vlček 28.06.1989 12.01.2007 mrtvý jedinec na cestě, hojný syntop. výskyt s N. tessellata, vysoká
mortalita na cestě 
id885 Natrix natrix Chorvatsko Krk Dokolovo176 Petr Vlček 11.05.2007 12.06.2007 Na ostrově KRK je pro tento druh příznačná, pozoruhodně ohromující variabilita ve zbarvení, která bývá přiřazována k poddruhům natrix, helvetica a persa. Navíc dochází mezi nimi k úspěšnému křížení, takže můžeme zde pozorovat značné množství barevných přechodných forem a aberací, včetně melanistických jedinců. Tímto je tamní poddruhová úroveň silně zpochybněna. 
id496 Natrix natrix Chorvatsko Krk Ponikve- Petr Vlček 21.05.1997 22.10.2006 kopulace N. n. persa + helvetica či N. n. natrix 
id906 Natrix natrix Chorvatsko Krk Ponikve16 Petr Vlček 17.05.2007 21.06.2007 Na ostrově KRK je pro tento druh příznačná, pozoruhodně ohromující variabilita ve zbarvení, která bývá přiřazována k poddruhům natrix, helvetica a persa. Navíc dochází mezi nimi k úspěšnému křížení, takže můžeme zde pozorovat značné množství barevných přechodných forem a aberací, včetně melanistických jedinců. Tímto je tamní poddruhová úroveň silně zpochybněna. 
id907 Natrix natrix Chorvatsko Krk Ponikve16 Petr Vlček 12.05.2007 22.06.2007 Na ostrově KRK je pro tento druh příznačná, pozoruhodně ohromující variabilita ve zbarvení, která bývá přiřazována k poddruhům natrix, helvetica a persa. Navíc dochází mezi nimi k úspěšnému křížení, takže můžeme zde pozorovat značné množství barevných přechodných forem a aberací, včetně melanistických jedinců. Tímto je tamní poddruhová úroveň silně zpochybněna. 
id276 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15-25 Petr Vlček 10.07.2005 26.05.2006 přejetý jedinec 
id296 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15-25 Petr Vlček 07.07.2005 10.06.2006
id623 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15 Petr Vlček 14.07.2005 27.01.2007  
id592 Natrix tessellata Černá Hora Skadarské jezero Skadarské jezero, Skadar lake- Petr Vlček 28.06.1989 12.01.2007 syntop. výskyt s N. natrix 
id557 Natrix tessellata Chorvatsko Dalmácie Neretva5-10 Petr Vlček 03.05.2000 01.01.2007 Lovecká taktika těchto ichtyofágních užovek na této lokalitě spočívá na vyčkání kořisti (zde zejména introdukované rybky Gambusia affinis) ze vzplývavých listů leknínů, přičemž lovící jedinec má přední část těla potopenou pod vodní hladinu. 
id481 Natrix tessellata Řecko Kréta Georgioupoli5 Petr Vlček 09.09.2006 27.09.2006
id277 Pelobates syriacus Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15-25 Petr Vlček 08.07.2005 26.05.2006 přejetý juv. jedinec, ssp. balcanicus 
id491 Pelophylax cretensis Řecko Kréta Kavros50 Petr Vlček 04.09.2006 19.10.2006 pozorován pouze jeden juv. jedinec 
id456 Pelophylax cretensis Řecko Kréta Kournas50 Petr Vlček 07.09.2006 23.09.2006 pozorováni pouze juvenilové o velikosti cca 23-28mm, endemit Kréty 
id489 Pelophylax cretensis Řecko Kréta Kournas50 Petr Vlček 03.09.2006 19.10.2006 pozorováni pouze juvenilové o velikosti cca 23-28mm, endemit Kréty 
id580 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Achtopol10 Petr Vlček 27.06.1987 08.01.2007  
id291 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko- Petr Vlček 07.07.2005 06.06.2006
id649 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 09.07.2005 05.02.2007  
id576 Pelophylax ridibundus Bulharsko Východní Rodopy Harmanli- Petr Vlček 18.06.1987 07.01.2007  
id1228 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Dalmácie Ston20 Petr Vlček 30.08.2007 19.09.2007  
id1227 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Dalmácie Trsteno15 Petr Vlček 30.08.2007 19.09.2007  
id852 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk Dokolovo176 Petr Vlček 13.05.2007 05.06.2007  
id1202 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk Dokolovo176 Petr Vlček, Daniel Jablonski 18.07.2007 06.09.2007  
id1218 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk lokalita nezveřejněna55 Petr Vlček 19.07.2007 10.09.2007  
id850 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk Mišušalnica, Misusalnica159 Petr Vlček 15.05.2007 05.06.2007  
id851 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk Mišušalnica, Misusalnica159 Petr Vlček 11.05.2007 05.06.2007  
id1203 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk Mišušalnica, Misusalnica159 Petr Vlček 18.07.2007 06.09.2007  
id854 Pelophylax ridibundus Chorvatsko Krk Ponikve16 Petr Vlček 12.05.2007 06.06.2007 1 juvenil + 1 subadult 
id577 Pelophylax shqipericus Černá Hora pobřeží Jaderského moře Buljarica3 Petr Vlček 20.06.1989 08.01.2007  
id449 Podarcis cretensis Řecko Kréta Georgioupoli10-15 Petr Vlček 09.09.2006 22.09.2006 juv. 
id450 Podarcis cretensis Řecko Kréta Kournas50 Petr Vlček 07.09.2006 22.09.2006 adultní samec 
id495 Podarcis melisellensis Černá Hora Skadarské jezero Skadarské jezero, Skadar lake- Petr Vlček 26.06.1990 22.10.2006
id1554 Podarcis melisellensis Chorvatsko Dalmácie Metković15 Petr Vlček 28.08.2007 13.01.2008 Pozorováno desítky adultních i juvenilních jedinců. 
id1225 Podarcis melisellensis Chorvatsko Dalmácie Ston20 Petr Vlček 30.08.2007 19.09.2007  
id476 Podarcis melisellensis Chorvatsko Krk Krk35-40 Petr Vlček 04.05.1999 27.09.2006 Ještěrka P. melisellensis patří na ostrově k nejčastěji pozorovaným plazům. 
id1210 Podarcis melisellensis Chorvatsko Krk Krk69 Daniel Jablonski, Petr Vlček 20.07.2007 07.09.2007  
id579 Podarcis muralis Bulharsko pobřeží Černého moře Varvara25 Petr Vlček 28.06.1987 08.01.2007  
id568 Podarcis muralis Černá Hora Skadarské jezero Skadarské jezero, Skadar lake- Petr Vlček 28.06.1989 06.01.2007 kopulace 
id1200 Podarcis siculus Chorvatsko Krk Baška, Bashka4 Petr Vlček, Daniel Jablonski 18.07.2007 06.09.2007  
id836 Podarcis siculus Chorvatsko Krk Ponikve16-30 Petr Vlček 12.05.2007 01.06.2007  
id905 Podarcis siculus Chorvatsko Krk Ponikve16-30 Petr Vlček 17.05.2007 21.06.2007  
id1217 Podarcis siculus Chorvatsko Krk Ponikve24 Petr Vlček, Daniel Jablonski 19.07.2007 10.09.2007  
id587 Podarcis tauricus Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol10 Petr Vlček 29.06.1987 11.01.2007  
id569 Pseudopus apodus Bulharsko pobřeží Černého moře Kiten8-15 Petr Vlček 25.06.1987 06.01.2007  
id846 Pseudopus apodus Chorvatsko Krk Jezero22 Petr Vlček 18.05.2007 04.06.2007  
id320 Pseudopus apodus Chorvatsko Krk Njivice40-70 Petr Vlček 03.05.1999 07.07.2006
id321 Pseudopus apodus Chorvatsko Krk Njivice40-70 Petr Vlček 03.05.1999 07.07.2006 juv. 
id288 Rana dalmatina Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 14.07.2005 05.06.2006
id319 Telescopus fallax Chorvatsko Krk Krk70 Petr Vlček 21.05.1997 04.07.2006 mrtvý jedinec na cestě 
id278 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko15-25 Petr Vlček 13.07.2005 26.05.2006 přejetý jedinec, ssp. ibera 
id611 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko50 Petr Vlček 28.08.1988 19.01.2007  
id625 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko10 Petr Vlček 12.07.2005 27.01.2007  
id581 Testudo hermanni Bulharsko Východní Rodopy Harmanli- Petr Vlček 15.06.1987 08.01.2007 juv. 
id308 Testudo hermanni Chorvatsko Dalmácie Baćina30-60 Petr Vlček 23.07.1998 28.06.2006 ssp. "hercegovinensis" 
id1241 Testudo hermanni Chorvatsko Dalmácie Baćina25 Petr Vlček 29.08.2007 27.09.2007 Samec + snůška 
id1242 Testudo hermanni Chorvatsko Dalmácie Baćina25 Petr Vlček 27.08.2007 27.09.2007 Skořápky vajíček. 
id1243 Testudo hermanni Chorvatsko Dalmácie Baćina25 Petr Vlček 28.08.2007 27.09.2007 Samice 
id610 Testudo hermanni Chorvatsko Dalmácie Gradac30 Petr Vlček 22.07.1998 18.01.2007  
id1244 Testudo hermanni Chorvatsko Dalmácie Gradac8 Petr Vlček 27.08.2007 29.09.2007 Pozorováni 3 adultní jedinci a 1 juvenil. 
id326 Testudo hermanni Chorvatsko Dalmácie Potomje280 Petr Vlček 15.05.2001 10.07.2006
id609 Testudo hermanni Chorvatsko Dalmácie Putnikoviči50 Petr Vlček 18.05.2001 17.01.2007  
id310 Testudo hermanni Chorvatsko Krk Krk90 Petr Vlček 08.05.1999 01.07.2006 Želva T. h. boettgeri z ostrova Krk / ssp. hercegovinensis 
id311 Testudo hermanni Chorvatsko Krk Krk90 Petr Vlček 20.05.1997 01.07.2006 juv., ssp. hercegovinensis 
id1226 Trachemys scripta Chorvatsko Dalmácie Trsteno15 Petr Vlček 30.08.2007 19.09.2007  
id1072 Trachemys scripta Chorvatsko Krk Mišušalnica, Misusalnica159 Daniel Jablonski, Petr Vlček 18.07.2007 30.07.2007  
id448 Trachemys scripta Řecko Kréta Kavros5 Petr Vlček 05.09.2006 22.09.2006 ssp. scripta, pro Krétu introdukovaný druh, rozměry krunýře, resp. karapaxu: délka 41mm, šířka 35mm. Vzhledem k malé velikosti jedince je dosti možné, že zde dochází k přirozené reprodukci tohoto poddruhu. Adultní jedinci nebyli však pozorováni. 
id292 Triturus karelinii Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 07.07.2005 06.06.2006 larva 
id293 Triturus karelinii Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 07.07.2005 06.06.2006 juv. a adultní samice 
id574 Typhlops vermicularis Bulharsko Východní Rodopy Harmanli- Petr Vlček 18.06.1987 07.01.2007  
id571 Vipera ammodytes Bulharsko pobřeží Černého moře Kiten8-15 Petr Vlček 25.06.1987 06.01.2007 ssp. montandoni 
id492 Vipera ammodytes Chorvatsko Dalmácie Neretva15 Petr Vlček 04.05.2000 22.10.2006 samice 
id305 Zamenis longissimus Bulharsko pobřeží Černého moře Primorsko20 Petr Vlček 10.07.2005 20.06.2006 SCHULTZ (1996) uvádí, že tmavě zbarvení jedinci ze Zemplínských vrchů v severovýchodním Maďarsku a z ostrova Krk (Chorvatsko - Istrie) bývají označováni jako var. subgrisea (WERNER 1897). 
id318 Zamenis longissimus Chorvatsko Krk Krk35-40 Petr Vlček 20.05.1997 02.07.2006 juv. 
id901 Zamenis longissimus Chorvatsko Krk Ponikve25 Petr Vlček 17.05.2007 19.06.2007  
id1180 Zamenis situla Chorvatsko Dalmácie Baćina11 Petr Vlček 17.08.2003 02.09.2007 pruhovaný adult 
id1181 Zamenis situla Chorvatsko Dalmácie Neretva- Petr Vlček 12.05.2001 02.09.2007 zajetá na cestě u zavlažovacích kanálů Neretvy, pruhovaná forma 
id612 Zamenis situla Chorvatsko Dalmácie Trpanj20 Petr Vlček 17.05.2001 21.01.2007 zajetá na cestě 
id494 Zamenis situla Chorvatsko Krk Baška, Bashka10 Petr Vlček 09.05.1999 22.10.2006 juvenil usmrcený na cestě