Peter Drengubiak, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id10214 Bufo bufo Rumunsko jižní Karpaty Cotmeana- Peter Drengubiak 2015 18.06.2015  
id10215 Emys orbicularis Rumunsko delta Dunaje Sfistofca- Peter Drengubiak 2015 18.06.2015  
id10216 Emys orbicularis Rumunsko delta Dunaje Sulina- Peter Drengubiak 2015 18.06.2015  
id10230 Lacerta viridis Rumunsko jižní Karpaty Cotmeana- Peter Drengubiak 2015 25.06.2015  
id10210 Natrix natrix Rumunsko delta Dunaje Sfiştofca- Peter Drengubiak 2015 18.06.2015 persa 
id10212 Natrix tessellata Rumunsko delta Dunaje Sulina- Peter Drengubiak 2015 18.06.2015  
id10218 Pelobates fuscus Rumunsko delta Dunaje Cardon- Peter Drengubiak 2015 18.06.2015  
id10211 Pelophylax lessonae Rumunsko delta Dunaje Letea- Peter Drengubiak 2015 18.06.2015  
id10217 Pseudepidalea viridis Rumunsko delta Dunaje Sulina- Peter Drengubiak 2015 18.06.2015  
id10213 Rana dalmatina Rumunsko jižní Karpaty Cotmeana- Peter Drengubiak 2015 18.06.2015  
id10209 Vipera ammodytes Rumunsko jižní Karpaty NP Cozia - Peter Drengubiak 2015 18.06.2015