Jiří Hejduk, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id11313 Ablepharus kitaibelii Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 30.04.2017 01.06.2017 Hojný druh, spoluautoři nálezu Knobloch Ota a Vlček Martin 
id10764 Algyroides nigropunctatus Černá Hora pobřeží Jaderského moře Virpazar- Jiří Hejduk 06.05.2016 20.05.2016  
id10760 Anguis fragilis s.l. Albánie Cikës Kepi i Rodonit, Capo Rodoni, Hunde e Muzlit, Hundë e Muzlit, Kap Rodoni, Kepi Muzhlit Skenderbeg, Kepi i Muzhllit te Skenderbeut, Kepi i Muzhllit të Skëndërbeut, Muzhell i Skanderbeut, Muzhilli i Skender-Beut, Muzhilli i Skënder-Beut, Muzhli, Muzhli Skenderbeg, Muzhëll i Skanderbeut, Muzli, Muzli i Skender-Beut, Rodone, Rodonē- Jiří Hejduk 03.05.2016 20.05.2016  
id10762 Anguis fragilis s.l. Černá Hora pobřeží Jaderského moře Virpazar- Jiří Hejduk 06.05.2016 20.05.2016  
id10358 Caretta caretta Řecko Thrácie Kryonérion, Kryonerion, Kryoneri, Kryonéri, Libovon, Limbovon, Limpovon, Líbovon, Límbovon, Límpovon- Jiří Hejduk 09.07.2015 19.08.2015 Nalezena mrtvá na pláži. 
id11328 Dolichophis caspius Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 01.05.2017 13.06.2017 Tři exempláře štíhlovek kaspických (2x adult, 1 x juvenil)pozorovány pod objektem vodárny poblíž křižovatky lesních cest, spoluautoři nálezu Knobloch Ota a Vlček Martin. 
id11308 Elaphe sauromates Bulharsko pobřeží Černého moře okolí Sozopolu30 Ota Knobloch, Jiří Hejduk, Martin Vlček 01.05.2017 16.05.2017 Čerstvě přejetý samec, čas nálezu 17.14 hod.Spoluautoři nálezu Jiří Hejduk, Martin Vlček. 
id10429 Emys orbicularis Bulharsko údolí řeky Tundža Ustrem, Устрем- Jiří Hejduk 02.07.2015 23.09.2015 Byla pozorována v říčce před klášterem "Sveta Trojica" poblíž města Ustrem. 
id10766 Lacerta trilineata Albánie Cikës Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, Shingjin, Shingjini- Jiří Hejduk 04.05.2016 20.05.2016  
id10965 Lacerta trilineata Albánie Cikës Zogaj- Jiří Hejduk 05.05.2016 30.06.2016 Hojný druh (juv. i adult. exempláře), ale velmi plachý, na lokalitě dále výskyt Vipera ammodytes a Testudo hermanni. 
id11330 Lacerta trilineata Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 01.05.2017 13.06.2017 V okolí u bunkrů pozorováno několik jedinců (adult. i juvenil.), spoluautoři nálezů Knobloch Ota a Vlček Martin. 
id10368 Lacerta trilineata Řecko Thrácie Maronía, Maronia- Jiří Hejduk 10.07.2015 24.08.2015  
id10423 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Gramatikovo, Gramatiko, Gramatikowo, Grammatika, Grammatiko, Grammatikovo, Граматиково- Jiří Hejduk 28.06.2015 16.09.2015 Údolí u řeky Veleky poblíž mostu mezi městy Malko Tarnovo a Gramatikovo 
id10427 Lacerta viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Glandzha, Kalandzha, Sin'omorets, Sinemorec, Sinjomorez, Синеморец- Jiří Hejduk 27.06.2015 23.09.2015 Nalezena v údolí za Sinemortsem za přistavištem výletních lodí na řece Velece (cca 400 m)  
id10788 Lacerta viridis Černá Hora pobřeží Jaderského moře Virpazar- Jiří Hejduk 06.05.2016 20.05.2016  
id10342 Lacerta viridis Řecko Thrácie Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá- Jiří Hejduk 03.07.2015 12.08.2015  
id10375 Lacerta viridis Řecko Thrácie Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки- Jiří Hejduk 04.07.2015 03.09.2015  
id10415 Lacerta viridis Řecko Thrácie Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки- Jiří Hejduk 07.07.2015 08.09.2015 Okolí bezejmené vodoteče s vodopády za kempem (kemp vzdálený cca 2 km od něsta Therma ve smeru k řece a vodopádu Fonias). 
id10388 Malpolon insignitus Chorvatsko Pag Novalja, Novaglia- Jiří Hejduk 19.09.2013 05.09.2015 Čerstvě zabitý exemplář (pastevci?) v okolí kempu "Straško". 
id11315 Mediodactylus kotschyi Bulharsko pobřeží Černého moře Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 03.05.2017 06.06.2017 Objekt vodárny v lese poblíž křižovatky lesních cest, pozorováno pět jedinců, spoluautoři nálezu Knobloch Ota a Vlček Martin. 
id10372 Montivipera xanthina Řecko centrální Řecko lokalita nezveřejněna- Jiří Hejduk 05.07.2010 28.08.2015  
id10758 Natrix natrix Albánie Cikës Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, Shingjin, Shingjini- Jiří Hejduk 01.05.2016 20.05.2016  
id10419 Natrix natrix Řecko Thrácie Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки- Jiří Hejduk 05.07.2015 08.09.2015 Okolí řeky Fonias ve směru k vodopádům. 
id10756 Natrix tessellata Albánie Cikës Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, Shingjin, Shingjini- Jiří Hejduk 01.05.2016 20.05.2016  
id11336 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости20 Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 02.05.2017 29.06.2017 Ve vodoteči (potoce) protékající městečkem Kosti desítky exemplářů Pelophylax ridibundus, pozorovány tři exempláře Natrix tessellata a několik exemplářů Bufo viridis, spoluatoři nálezů jsou Ota Knobloch a Martin Vlček. 
id11319 Natrix tessellata Bulharsko pobřeží Černého moře Tsarevo, Carevo, Царево- Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 30.04.2017 06.06.2017 pozorovány tři exempláře u bezejmenné vodoteče protékající Tsarevem a vtékající do zálivu s přístavem, spoluautoři nálezu Knobloch Ota a Vlček Martin. 
id10364 Ophisops elegans Řecko Thrácie Maronía, Maronia- Jiří Hejduk 10.07.2015 24.08.2015  
id11334 Pelophylax ridibundus Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости20 Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 02.05.2017 29.06.2017 Ve vodoteči (potoce) protékající městečkem Kosti desítky exemplářů Pelophylax ridibundus, pozorovány tři exempláře Natrix tessellata a několik exemplářů Bufo viridis, spoluatoři nálezů jsou Ota Knobloch a Martin Vlček. 
id10417 Pelophylax/Rana sp. Řecko Thrácie Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки- Jiří Hejduk 07.07.2015 08.09.2015 Okolí bezejmené vodoteče s vodopády za kempem (kemp vzdálený cca 2 km od něsta Therma ve smeru k řece a vodopádu Fonias). 
id10804 Platyceps najadum Albánie Skadarské jezero Shëngjin- Jiří Hejduk 04.05.2016 26.05.2016  
id10413 Podarcis erhardii Řecko Thrácie Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки- Jiří Hejduk 04.07.2015 08.09.2015 Bezejmená vodoteč s vodopády za kempem (kemp vzdálený cca 2 km od něsta Therma ve smeru k řece a vodopádu Fonias) 
id10754 Podarcis melisellensis Albánie Cikës Komuna e Shëngjinit, Komuna e Shengjinit, Komuna Shengjin, Komuna Shëngjin, Qyteti i Shengjinit, Qyteti i Shëngjinit, Shengjin, Shëngjin- Jiří Hejduk 01.05.2016 20.05.2016  
id10425 Podarcis muralis Bulharsko pobřeží Černého moře Gramatikovo, Gramatiko, Gramatikowo, Grammatika, Grammatiko, Grammatikovo, Граматиково- Jiří Hejduk 28.06.2015 16.09.2015 Údolí u řeky Veleky poblíž mostu mezi městy Malko Tarnovo a Gramatikovo 
id10421 Podarcis muralis Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости- Jiří Hejduk 28.06.2015 09.09.2015 Okolí mostu přes řeku Veleku. 
id10383 Podarcis siculus Chorvatsko Pag Novalja, Novaglia, okolí kempu "Straško"- Jiří Hejduk 14.09.2013 05.09.2015  
id11342 Pseudepidalea viridis Bulharsko pobřeží Černého moře Kosti, Кости20 Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček 02.05.2017 29.06.2017 Ve vodoteči (potoce) protékající městečkem Kosti desítky exemplářů Pelophylax ridibundus, pozorovány tři exempláře Natrix tessellata a několik exemplářů Bufo viridis, spoluatoři nálezů jsou Ota Knobloch a Martin Vlček. 
id10409 Pseudepidalea viridis Chorvatsko Pag Novalja, Novaglia- Jiří Hejduk 16.09.2013 07.09.2015 Okolí kempu "Straško". 
id10356 Pseudepidalea viridis Řecko centrální Řecko Maronía, Maronia- Jiří Hejduk 08.07.2015 17.08.2015  
id10343 Pseudepidalea viridis Řecko Thrácie Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá- Jiří Hejduk 03.07.2015 12.08.2015  
id10405 Pseudopus apodus Chorvatsko Pag Novalja, Novaglia- Jiří Hejduk 15.09.2013 07.09.2015 Okolí kempu "Straško". 
id10380 Rana dalmatina Bulharsko pobřeží Černého moře Sinemorets, Sinemorec, Синеморец- Jiří Hejduk 30.06.2015 05.09.2015 Nelezen v lese poblíž toku Veleky. 
id10411 Testudo graeca Řecko Thrácie Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки- Jiří Hejduk 04.07.2015 08.09.2015 Lokalita ve svahu v přímé úrovní místního kompu (vzdáleného cca 2 km od města Therma ve směru k řece a vodopádu Fonias) ve vzdálenosti cca 2km od kempu. 
id10967 Testudo hermanni Albánie Cikës Zogaj- Jiří Hejduk 05.05.2016 30.06.2016 Kamenitá stráň nad místní restaurací u Skadarského jezera, hojný druh (jev. i adult. exempláře) pozorováno 11 exemplářů, na lokalitě dále výskyt Vipera ammodytes a Lacerta trilineata. 
id10385 Testudo hermanni Chorvatsko Pag Novalja, Novaglia- Jiří Hejduk 13.09.2013 05.09.2015  
id10431 Testudo hermanni Chorvatsko Pag Novalja, Novaglia- Jiří Hejduk 16.09.2013 23.09.2015 Pozorována ve městě Novalja na zahradě rodinného domu v ulici "Matice Hrvatské". 
id11311 Triturus karelinii Bulharsko pobřeží Černého moře Tsarevo, Carevo, Michurin, Vasiliko, Zarewo- Jiří Hejduk 30.04.2017 29.05.2017 Jedinec čolka lezl ve večerních hodinách přes silnici na louku u hotelu Alexandria club hotel Hermes 
id11340 Vipera ammodytes Bulharsko Belasica Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь- Jiří Hejduk 03.05.2017 17.07.2017 Na louce, v minulosti spásané, v současné době silně zarůstající hlohy, trnkami a dalšími náletovými dřevinami pod dřevěnou deskou nalezeno pět exemplářů Vipera ammodytes(2,3)při páření, spoluautoři nálezu Ota Knobloch a Martin Vlček. 
id11317 Zamenis longissimus Chorvatsko Dalmácie Sveti Filip i Jakov, Filipjakov, Santi Filippo e Giacomo, Santo Filippo-Giacomo, Sveti Filip Jakov, Sveti Filip-Jakov- Jiří Hejduk 16.05.2017 06.06.2017 Mrtvý exemplář nalezený ve svahu nedaleko pláže, spoluautorem nálezu je Hejduk Vojtěch