Thomas Reich, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id4804 Ablepharus kitaibelii Řecko Makedonie Karya- Thomas Reich 30.04.2010 29.01.2011  
id4805 Coronella austriaca Řecko Makedonie Karya- Thomas Reich 30.04.2010 29.01.2011  
id3601 Elaphe quatuorlineata Řecko Peloponés Gialova5 Thomas Reich 14.05.2007 04.01.2010  
id3613 Emys orbicularis Řecko Peloponés Gialova- Thomas Reich 15.05.2007 04.01.2010  
id3600 Eryx jaculus Řecko Peloponés Gialova30 Thomas Reich 15.05.2007 04.01.2010  
id3620 Hemidactylus turcicus Chorvatsko Dalmácie Seget Vranjica- Thomas Reich 26.07.2009 04.01.2010  
id3605 Hemidactylus turcicus Řecko Peloponés Gialova50 Thomas Reich 18.05.2007 04.01.2010  
id4802 Hierophis gemonensis Řecko Makedonie Litochoro- Thomas Reich 30.04.2010 24.01.2011  
id3602 Hierophis gemonensis Řecko Peloponés Gialova50 Thomas Reich 15.05.2007 04.01.2010  
id3609 Hierophis gemonensis Řecko Peloponés Pigi- Thomas Reich 16.05.2007 04.01.2010  
id3604 Hyla arborea Řecko Peloponés Gialova2 Thomas Reich 18.05.2007 04.01.2010  
id3617 Malpolon insignitus Řecko Peloponés Myrsinochori- Thomas Reich 15.05.2007 04.01.2010  
id3612 Mauremys rivulata Řecko Peloponés Gialova- Thomas Reich 15.05.2007 04.01.2010  
id4803 Natrix tessellata Řecko Makedonie Karya- Thomas Reich 30.04.2010 24.01.2011  
id3606 Podarcis peloponnesiacus Řecko Peloponés Olympia- Thomas Reich 18.05.2007 04.01.2010  
id3603 Pseudopus apodus Řecko Peloponés Gialova5 Thomas Reich 14.05.2007 04.01.2010  
id3621 Telescopus fallax Chorvatsko Dalmácie Marina- Thomas Reich 26.07.2009 04.01.2010  
id3615 Testudo marginata Řecko Peloponés Gialova- Thomas Reich 15.05.2007 04.01.2010  
id3607 Typhlops vermicularis Řecko Peloponés Kouris- Thomas Reich 19.05.2007 04.01.2010  
id3608 Vipera ammodytes Řecko Peloponés Pigi- Thomas Reich 16.05.2007 04.01.2010