Livanjské polje (Bosna a Hercegovina, Bosna a Hercegovina)

Livanjské polje
fotografie 2lid296, Daniel Jablonski, Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > Livanjské polje, 30.8.-5.9.2010, 16.05.2011, Krajina v okolí Livanjsko polje.